Priser

Speak

Prisen på speak varierer naturligvis efter omfang og afhængig af formål. Som medlem af Speaker- og Indlæserforeningen overholder jeg i udgangspunktet deres satser for minimumstakster, men jeg aftaler altid en pris i det enkelte tilfælde.

Journalistik/tekstforfatning

Jeg giver et tilbud på den enkelte opgave. Da jeg er medlem af Dansk Journalistforbund, forholder jeg mig til deres vejledende vilkår for freelancejournalister.